Năm Thiệu Hưng thứ 11, Nhạc Phi bị Tần Cối hại chết, bộ binh pháp tuyệt học Võ Mục Di Thư lưu lạc giang hồ...xem thêm

Email hỗ trợ: hoanh@hoanhtao.com

Trang phục và vũ khí giúp đại hiệp gia tăng các chỉ số tấn công, phòng ngự … Quá trình làm nhiệm vụ, đánh quái và hạ BOSS sẽ có xác suất rơi ra các trang bị giá trị.

Mỗi trang bị đều có 1 loại Thuộc tính chính cố định: 

Trang bị Thuộc tính chính
Vũ Khí Công kích
Y phục Phòng thủ
Bao tay Phòng thủ
Quần Phòng thủ
Giày Phòng thủ
Trâm Bạo kích
Vòng cổ Sinh lực
Vòng tay Công kích
Nhẫn Công kích
Bội Nội lực
Áo choàng Thân pháp
Yên ngựa Phòng thủ
Dây thừng Sinh lực
Bàn đạp Thân pháp
Đề thiết Công kích

 

Ngoài ra, tùy thuộc phẩm chất trang bị sẽ có thêm các dòng thuộc tính phụ ngẫu nhiên:

  • Trang bị Trắng: 0 - 1 dòng
  • Trang bị Xanh lá: 2 - 3 dòng
  • Trang bị Xanh dương: 4 - 5 dòng
  • Trang bị Tím: 6 dòng

Đại hiệp có thể dùng các phương pháp khác như Cường hóa, Tinh luyện ... để tối ưu chỉ số và tạo ra các trang bị phù hợp nhất với mục đích chiến đấu.

Cách kiếm Trang bị Tím

- Trang bị tím có thể kiếm được từ

1. Trân Lung Kỳ Trận 

- Sau khi vào phụ bản, gặp NPC để gọi boss ra, diệt boss có thể nhận được trang bị tím cùng nhiều vật phẩm khác

- Ngoài ra khi diệt boss trong thời gian giới hạn còn tích lũy được sao, đủ số sao nhận thêm quà.

2. Săn boss thế giới <Xem chi tiết>

3. Đổi rương trang bị ở NPC Hà Cư Kỳ - Tương Dương

- Về Tương Dương gặp NPC Hà Cư Kỳ

- Vào dòng Đổi Kỳ Hồn để đổi Rương Trang Bị Tím 40 và 60

- Đổi rương trang bị tím cần có Kỳ Hồn, vật phẩm này có rất nhiều trong Trân Lung Kỳ Trận, các bạn đi Trân Lung các vừa có cơ hội nhận được đồ tím vừa có thể nhận kỳ hồn rất hữu ích các bạn nhé.

- Ngoài ra còn một số cách khác để có thể kiếm được trang bị tím như:

+ Cắm train đánh quái

+ Đào bảo đồ.

+ Đánh boss trong các phụ bản.

Chúc các bạn vui vẻ

BQT Hoành Tảo Thiên Hạ kính báo!